Mark Jas

Mark Jas
Partner Ximius

Mark Jas is een ondernemer en IT specialist. Met 15 jaar ervaring in de sector heeft hij leiding gegeven aan diverse migraties, deployments en andere IT projecten.

Door dicht bij de ontwikkeling van software te staan en nauw samen te werken met alle betrokken partijen worden IT projecten snel en doeltreffend doorgevoerd.

Robert Ximius

Robert Quanjel
Partner Ximius

Robert Quanjel, MBA is een ondernemer en implementatiespecialist. Robert was in 2012 mede-oprichter van HOTflo, met de overtuiging dat het visualiseren van gegevens de kwaliteit en efficiëntie in de gezondheidszorg echt kan helpen.

Als een Lean-Six Sigma black belt, die deze principes toepast in combinatie met software tools, maakt Robert verandering mogelijk voor uw organisatie.

Marcel de Jong
Partner Ximius

Gedreven door zijn passie voor de zorg, bouwt hij al meer dan 20 jaar aan capaciteitsmanagement in de zorg. Hij wordt gezien als één van de grondleggers van het hedendaagse capaciteitsmanagement in Nederland, en heeft aan de basis gestaan van HOTflo, Landelijk Platform Zorg coördinatie (LPZ) en Hello! Planner. Tijdens de Covid-periode heeft Marcel als Chief Capacity & Resources zorg gedragen voor de COVID-coördinatie binnen het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS).

Het is zijn missie om middels innovatie, kennisoverdracht en begeleiding een bijdrage te leveren aan de toekomst van de zorg in Nederland, en zorgorganisaties in staat te meer verantwoord om te gaan met hun – veelal schaarse en kostbare – capaciteit.

Ton van Werkhoven
Partner Ximius

Ton van Werkhoven is een ervaren gezondheidszorg professional. Is tevens ondernemer die zich al 20 jaar inzet om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden door organisaties te ondersteunen in het elimineren van verspilling en het verbeteren van de zorgprocessen.

Heeft dit onder meer gedaan vanuit InnoQare een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van de toepassing van de Theory of Constraints in de zorg. Uitgangspunt voor zijn overtuiging is dat dit moet leiden tot ontlasten van de professionals door het proces van zorg te verbeteren en dus de druk op de professionals te reduceren.

Beeldmerk Ximius

Bent u geïnteresseerd geraakt in wat wij u te bieden hebben of wilt u meer weten over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag.