Wij geloven dat goede zorg wordt geleverd door mensen en niet door een algoritme. Samen met de intelligente software en ons hart voor de zorgprofessional en de zorgnemer ontwikkelde we Cato. Cato is zoveel meer dan een stukje software, het brengt rust, structuur en overzicht binnen een organisatie. Stap voor stap win je capaciteit, extra mogelijkheden, tijd en ruimte voor je medewerkers, de organisatie en de zorgnemer terug. Cato betekent inzicht in je zorgvraag, efficiënte taakverdeling, duidelijke dagpatronen, dienstroosters en basisroosters. Cato betekent meer werkplezier, minder ziekteverzuim, minder verloop en minder externe inhuur. Cato betekent verbetering voor iedereen; de zorgnemers, de zorgprofessionals en de organisatie.

Cato is een expertsysteem dat in nauwe samenwerking met care-organisaties is ontwikkeld. De suite omvat alle tools en intelligentie die benodigd zijn voor een professioneel capaciteitsmanagement én om tot de meest optimale inzet van de capaciteit te komen. Cato vormt een integrale en waardevolle aanvulling op de gangbare roosterpakketten, zodat u eenvoudig de stap kunt zetten van roosteren naar capaciteitsmanagement.

Operationeel

Objectiveer de zorgvraag met behulp van de activiteitprofielen en beoordeel of de zorgvraag in lijn ligt met de budgetten. De activiteitenprofielen vormen de basis voor de formatiebepaling, dagpatroonroosters, coördinatie van dagelijkse activiteiten en het inrichten en optimaliseren van werkprocessen. ​Cato integreert met uw roosterplanningspakket en levert de input om te komen tot de meest optimale roosterplanning.​ Via de dienstenmarktplaats wordt op innovatieve en gepersonaliseerde wijze gebruik gemaakt van het verborgen arbeidspotentieel in uw organisatie om open diensten op te vullen.

Nu

Coördineer de dagelijkse activiteiten, verdeel het werk onder zorgverleners en gebruik de beschikbare tijd in de dienst effectief. ​Meer grip op het werk, minder verspilling en meer tijd voor zorg? Breng de activiteiten en tijdbesteding objectief in kaart en optimaliseer de werkprocessen, taakverdeling en de benodigde inzet.​

Tactisch

Bepaal op basis van de actuele zorgvraag en productiviteit de benodigde formatie en bereken de impact van optimalisaties met behulp van scenario-analyse. ​Genereer op basis van de zorgvraag optimale dagpatroon- en dienstroosters en stel eenvoudig basisroosters op die passen bij de wensen van de medewerkers en de aanwezige contractmix.

Evalueren

Uw cockpit met alle inzichten van waaruit de zorg en capaciteit integraal bewaakt worden. Signaleer zowel retro- als prospectief knelpunten en stuur tijdig bij om problemen in de uitvoering te voorkomen. ​Volg ontwikkelingen, vergelijk afdelingen en locaties en intervenieer daar waar de afwijkingen een impact gaan hebben.

Vraag via onderstaand formulier een demo aan!

 

    Beeldmerk Ximius

    Bent u geïnteresseerd geraakt in wat wij u te bieden hebben of wilt u meer weten over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag.