Kan het Integraal Zorg Akkoord slagen? Hoe capaciteitsmanagement de zorg van de toekomst kan redden

De zorgsector in Nederland staat voor enorme uitdagingen. Volgens het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gaan we af op een onhoudbare situatie: de zorgvraag blijft toenemen, terwijl de zorguitgaven sneller stijgen dan andere maatschappelijke uitgaven. Bovendien dreigt er een groot tekort aan zorgprofessionals, waardoor de toegankelijkheid van zorg onder druk komt te staan en de zorgprofessionals meer overbelast worden.

 

Bij Ximius, geloven we dat deze uitdagingen kunnen worden overwonnen door strategische en innovatieve oplossingen in de vorm van capaciteitsmanagement. Hieronder bespreken we hoe capaciteitsmanagement kan bijdragen aan het slagen van het IZA en de toekomstbestendigheid van de zorg kan waarborgen.

Efficiëntere Inzet van Zorgprofessionals

Een van de kernstrategieën van integraal capaciteitsmanagement is de efficiënte inzet van zorgprofessionals. Door onder andere taakverschuiving en taakverdeling kunnen zorgprofessionals zich concentreren op complexe zorg, terwijl ondersteunend zorgpersoneel en technologieën eenvoudigere taken overnemen. Dit verhoogt de efficiëntie en maakt beter gebruik van schaarse specialistische vaardigheden.

Daarnaast kunnen flexibele roosters en de juiste inzet van zorgmedewerkers helpen om de werkdruk te verdelen en piekbelastingen beter op te vangen. Door dergelijke maatregelen kunnen zorginstellingen hun personeel optimaal inzetten, de kwaliteit van zorg hoog houden en de werkbeleving optimaal houden voor behoud van personeel. Voor het analyseren van deze knelpunten in de werkbeleving en binnen de roosters heeft Ximius verschillende instrumenten ontwikkeld die inzetbaar en aanpasbaar zijn aan de behoefte van de desbetreffende organisatie.

Verbeterde Planning en Prognoses

Een effectieve capaciteitsplanning begint met nauwkeurige zorgvraagvoorspelling. Door gebruik te maken van data-analyse en activiteitenmetingen kan de zorgbehoefte beter in kaart worden gebracht, waardoor zorginstellingen proactief kunnen plannen en capaciteitsproblemen kunnen voorkomen. Strategische planning op basis van cliëntactiviteitprofielen en zorgtrends helpt om de zorgcapaciteit tijdig aan te passen aan de verwachte vraag.

Bij Ximius zijn we ervan overtuigd dat door ICM de uitdagingen van het IZA kunnen worden aangepakt. Door efficiëntere inzet van zorgprofessionals, innovatie en technologie, verbeterde planning en optimalisatie van zorgprocessen kan de zorgsector niet alleen de huidige problemen verbeteren, maar ook een toekomstbestendige zorgomgeving creëren.

Wij staan klaar om zorginstellingen te ondersteunen bij het implementeren van efficiënt ICM en samen te werken aan een duurzame en toegankelijke zorg voor iedereen.

Beeldmerk Ximius

Bent u geïnteresseerd geraakt in wat wij u te bieden hebben of wilt u meer weten over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag.