Spreekuurcapaciteit

Spreekuurcapaciteit bepalen en rasters ontwerpen

De “Capaciteitsmanager spreekuren” is specifiek ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op poliklinieken en functieafdelingen. De capaciteitsmanager biedt de mogelijkheid prestaties te monitoren, scenario-analyses te doen, de benodigde spreekuurcapaciteit te bepalen en spreekuurrasters te ontwerpen.

De capaciteitsmanager stelt ziekenhuizen in staat poliklinieken en functieafdelingen te optimaliseren, toegangstijden te reduceren en uitloop van poliklinieken tot een minimum te beperken.

Voordelen

  • Actuele en praktisch bruikbare informatie over prestatie en capaciteit benutten
  • Toekomstig beleid baseren op een vergelijking van scenario’s
  • Verzekerd zijn van optimale roosters