VVT

VVT

Door de vergrijzende bevolking en toenemende schaarste aan gekwalificeerd personeel, wordt het steeds belangrijker om grip te krijgen op de personele capaciteit om de flexibele inzet te vergroten en de kosten te beheersen. Bij Ximius helpen we zorgorganisaties om hier balans in te vinden, door de implementatie van capaciteitsmanagement. Dit doen we door organisaties inzicht te geven in beschikbar gegevens zodat zijn, uiteindelijk zelf, in staat zijn om grip te krijgen op de capaciteiten en hierop te sturen. Door de hoeveel werk af te stemmen op de formatie, kan een gelijkmatigere ureninzet worden gerealiseerd en helpen we zorgorganisaties om continu te verbeteren.

Door inzicht in actuele en toekomstige zorgvraag en aanbod, kan betere sturing plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met alle inzichten in de beschikbare gegevens, kunnen afwijkingen (prospectief) worden geregistreerd, waardoor prestatiemanagement mogelijk wordt. Je kunt een betere continuïteit van zorg handhaven, waarbij periodes met te veel of te weinig professionals wordt voorkomen. De professionals krijgen meer zeggenschap over het (basis)rooster, waardoor de tevredenheid toeneemt en het ziekteverzuim kan afnemen. Door de wensen van de professionals te erkennen, binden zij zich sneller aan de organisatie en zal het draagvlak voor continue verbetering toenemen.

Meer informatie vind je op onze VVT-tool website.

Het huidige VVT-zorgsysteem is dringend aan verandering toe. Willen we de behoefte van de cliënt centraal (blijven) stellen en de kwaliteit van zorg waarborgen, dan moeten we de beschikbare capaciteiten slimmer, efficiënter en waar mogelijk regionaal organiseren en plannen. Het Quality of Serviceconcept van Ximius draagt succesvol bij aan deze andere manier van werken in de VVT.

Anke Huppertz ~ Wooncentrum De Beyart