Integraal Capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement

Voldoende capaciteit is voor een ziekenhuis een basisvoorwaarde om medisch personeel in staat te stellen dagelijks verantwoorde zorg te leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit een prijskaartje. De ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een gepast en doelmatig gebruik van de mensen- en middelencapaciteit.

Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig is, schaadt de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis. Te weinig capaciteit is direct van invloed op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de waardering van de dienstverlening door patiënten. Integraal capaciteitsmanagement stuurt op de optimale inzet van alle capaciteiten.

 

Creëer uw eigen capaciteitsdashboard

Met “Kaarten” creëert u in een handomdraai uw eigen capaciteitsdashboard op basis van de stuurkaarten in de bibliotheek. De bibliotheek biedt templates voor onder meer het dagelijks beddenoverleg, de wekelijkse beddencoördinatie, ontslagsturing en de personele inzet. Het is ook mogelijk zelf dashboards te ontwerpen, zodat altijd alle stuurinformatie direct en overzichtelijk beschikbaar is.

Kaarten biedt het ziekenhuis prognoses tot 14 dagen vooruit en zorgt ervoor dat u tijdig knelpunten signaleert en adequaat bij kunt sturen voor zowel bedden, poli, OK als personeel.

De voordelen

  • Stuurinformatie direct beschikbaar
  • Op tijd knelpunten signaleren
  • Tactisch en operationeel beter sturen
  • Prognoses tot 14 dagen vooruit
  • Creëer uw eigen capaciteitsdashboard