Integraal Capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement

Voldoende capaciteit is voor een ziekenhuis een basisvoorwaarde om medisch personeel in staat te stellen dagelijks verantwoorde zorg te leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit een prijskaartje. De ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een gepast en doelmatig gebruik van de mensen- en middelencapaciteit.

Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig is, schaadt de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis. Te weinig capaciteit is direct van invloed op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de waardering van de dienstverlening door patiënten. Integraal capaciteitsmanagement stuurt op de optimale inzet van alle capaciteiten.